Üldinfo
 Teenused
Raamatupidamisarvestus
Kuluarvestus
Põhivarade arvestus
Palgaarvestus
Finantsaruandlus
Raamatupidamiskonsulatsioonid
Maksuraamatupidamine
Maksuaruandlus
Maksukonsultatsioonid
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Maksuaruandlus

• EV Maksuseadustes ettenähtud tähtaegadel maksudeklaratsioonide
         koostamine ja esitamine s.h.

.         -      Vorm KMD   Käibedeklaratsioon

- Vorm TSD    Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja
 töötuskindlustuse maksete deklaratsioon koos lisadega

• Enammakstud maksusummade tagasitaotlemine

• Kliendi esindamine Maksuametis