Üldinfo
 Teenused
Raamatupidamisarvestus
Kuluarvestus
Põhivarade arvestus
Palgaarvestus
Finantsaruandlus
Raamatupidamiskonsulatsioonid
Maksuraamatupidamine
Maksuaruandlus
Maksukonsultatsioonid
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Raamatupidamisarvestus

Vastavalt EV Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamistoimkonna juhenditele.

Lisaks :

• Raamatupidamise siseeeskirjade koostamine
• Kontoplaani koostamine
• Kronoloogiliste registrite  -  päevaraamatud -  koostamine  / kassa, pank, ostjad-tellijad, hankijad, aruandvad isikud , deebitorid-kreeditorid jt./
• Ostureskontro pidamine – võlgnevuste jälgimine hankijate lõikes
• Müügireskontro pidamine -  tasumiste jälgimine ostjate-tellijate lõikes
• Arvete koostamine
• Kassaorderite koostamine
• Vanade perioodide korrastamine