Üldinfo
 Teenused
Raamatupidamisarvestus
Kuluarvestus
Põhivarade arvestus
Palgaarvestus
Finantsaruandlus
Raamatupidamiskonsulatsioonid
Maksuraamatupidamine
Maksuaruandlus
Maksukonsultatsioonid
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Finantsaruandlus

• Bilansid
• Kasumiaruanded
• Rahavoogude aruanded
• Omakapitali liikumise aruanded
• Raamatupidamise aastaaruanded koos lisadega
• Eelnevate perioodide raamatupidamise korrastamine  koos vastava
finantsaruandluse koostamine
• Bilansid,kasumiaruanded pankadele, liisingfirmadele
• Statistilised aruanded