Üldinfo
 Teenused
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Teenuse hind


Raamatupidamisteenuste hind sõltub mitmetest asjaoludest, näiteks:


• Raamatupidamislausendite arv ( tuleneb algdokumentidest )
• Töötajate arv
• Põhivara ja amortisatsiooni arvestus
• Kulude arvestus kulukohtade või isikute lõikes


Kuna iga klient on erinev, on erinevad ka neile osutatavate teenuste liigid ja mahud..


Sellest tulenevalt on erinevatel ettevõtetel erinev kulu raamatupidamisele ja lõplik hind selgub töö teostamise käigus. Enne hinnapakkumise tegemist soovime tutvuda Teie ettevõtte majandustegevusega ( s.h.  planeeritavaga), et teha kindlaks Teie reaalsed  vajadused.


Tasu osutatud teenuste eest on kokkuleppeline ja määratakse kindlaks kliendilepingu sõlmimisel kas ajatasuna ( tunnitasu ), kindlaksmääratud summana  (koondtasu) või  kindlaksmääratud igakuise summana .