Üldinfo
 Teenused
Raamatupidamisarvestus
Kuluarvestus
Põhivarade arvestus
Palgaarvestus
Finantsaruandlus
Raamatupidamiskonsulatsioonid
Maksuraamatupidamine
Maksuaruandlus
Maksukonsultatsioonid
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Kuluarvestus

Kulude üle arvestuse pidamine erinevate kulukohtade
või isikute lõikes s.h.

• Sularahaarvete-kviitungite alusel kuluaruannete koostamine
• Deebetkaarditehingute aruanded
• Krediitkaarditehingute aruanded
• Lähetuskulude aruanded
• Sõiduautode kulude aruanded