Üldinfo
 Teenused
Raamatupidamisarvestus
Kuluarvestus
Põhivarade arvestus
Palgaarvestus
Finantsaruandlus
Raamatupidamiskonsulatsioonid
Maksuraamatupidamine
Maksuaruandlus
Maksukonsultatsioonid
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Maksuraamatupidamine

• Arvestuse pidamine arvestatud  ja ülekandmisele  või   tagastamisele
         kuuluvate maksusummade  kohta erinevate maksude lõikes

• Kronoloogiliste registrite koostamine

• Süstemaatilise registri pidamine