Üldinfo
 Teenused
Raamatupidamisarvestus
Kuluarvestus
Põhivarade arvestus
Palgaarvestus
Finantsaruandlus
Raamatupidamiskonsulatsioonid
Maksuraamatupidamine
Maksuaruandlus
Maksukonsultatsioonid
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Raamatupidamisalased konsultatsioonid

s.h.

• Raamatupidamise sisseseadmine

• Igapäevase elementaarse raamatupidamisalase töö korraldamine ettevõttes
sõltuvalt iga firma eripärast

• Nõuanded algdokumentide ( arved, saatelehehed, kassaorderid jpm. )
õigeks koostamiseks