Üldinfo
 Teenused
Raamatupidamisarvestus
Kuluarvestus
Põhivarade arvestus
Palgaarvestus
Finantsaruandlus
Raamatupidamiskonsulatsioonid
Maksuraamatupidamine
Maksuaruandlus
Maksukonsultatsioonid
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Palgaarvestus

• Palgaarvestus
• Puhkuserahade arvestus
• Puhkuserahade  reservi arvestus
• Haigusrahade arvestus
• Lõpparvete koostamine
• Seaduses nõutud tõendite väljastamine töötajatele